206 bin kelime ile en kapsamlı Osmanlıca bilgi kaynağı


OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

SÖZLÜK İÇİN TIKLAYIN

Aşağıdaki alana
Osmanlıca veya Türkçe kelime giriniz

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip karşılığını bulmak istediğiniz "Türkçe" ya da "Osmanlıca" butonlarına tıklayın.
pad haşmet-i padişahi
haşmet-i padişahî
Padişahın haşmeti, görkemi.
hırpadak
hırpadak
 1. Birdenbire, hemencecik.
 2. Uygun bir şekilde, münâsib bir tarzda. Tıpatıp.
huzur-u padişah
huzur-u padişah
Padişahın huzuru.
imza-yi padişahi
imza-yi padişahî
Padişahın imzası. Osmanlı Padişahları tarafından vaktiyle hükümdarlara yazılan name-i hümayunların kenarlarına altun yaldızla imza konurdu. Bunlara imza-yı padişahî denilirdi.
kanun-u padişahi
kanun-u padişahî
Padişah kanunu.
kepade-keş
kepade-keş
Okçuluğa yeni başlıyan.
pad
pad
 1. Saklayan, hıfzeden.
 2. Büyük, ulu.
 3. Bekleyen, muhafaza eden, koruyan.
padaş
padaş
 1. (Çoğulu: Padaşân) Mükâfat, ecr.
 2. Yoldaş. Yol arkadaşı.
padaşan
padaşân
 1. (Tekili: Padaş) Arkadaşlar, ayakdaşlar.
 2. Mükâfatlar.
padav
padav
Kocakarı.
pade
pade
 1. Eşek ve sığır sürüsü.
 2. Çoban sopası.
 3. Yayla.
padergil
padergil
 1. (Pâ-der-gil) Ayağı çamurda.
 2. Mc: Davranamaz.
 3. Sıkıntıda.
paderhava
paderhava
 1. (Pâ-der-hava) Ayağı havada.
 2. Mc: Temelsiz, çürük.
paderikal
paderikal
(Pâ-der-ikal) Ayağı köstekli, ayağı bağlı, hareketsiz.
paderpa
paderpa
(Pâ-der-pâ) : Ayak ayağa. Yanyana.
padgane
padgâne
 1. Yüksek dam.
 2. Kapı içinde olan pencere.
padişah
padişah
(Pâdşâh) Büyük hükümdar, sultan. Cihan sahibi. Zararı def' eden, ıslah eden, muslih.
padişah
pâdişah
Ülkeyi idare eden devlet başkanı.
padişah-ı ali
padişah-ı âli
Yüce hükümdar.
padişah-ı ali
pâdişâh-ı âlî
پَادِشَاهِ عَالِي
Yüce pâdişâh.
padişah-ı bimisal
pâdişâh-ı bîmisâl
Eşsiz ve benzeriz Padişah Allah.
padişah-ı bizeval
padişah-ı bîzevâl
Yok olmayan, varlığı son bulmayan padişah; Allah.
padişah-ı ezel ve ebed
padişah-ı ezel ve ebed
Varlığının başlangıcı ve sonu olmayan Padişah, Allah.
padişah-ı ezeli
padişah-ı ezelî
Varlığının başlan-gıcı olmayan; hükmü sonsuz olan Allah.
padişah-ı maznun
padişah-ı maznûn
Sanık konumunda bulunan Padişah.
padişah-ı raiyetperver
padişah-ı raiyetperver
Halkını düşünen padişah.
padişah-ı ruhani
padişah-ı ruhanî
Ruhanî padişah.
padişah-ı sani
padişah-ı sâni
İkinci padişah.
padişah-ı zişan
pâdişâh-ı zîşân
Şan ve şeref sahibi olan padişah; Allah.
padişah-ı zülcelal
padişah-ı zülcelâl
Sonsuz büyüklük, yücelik ve azamet sahibi Padişah, Allah.
padişahi
padişahî
Padişahla ilgili, padişaha ait.
padşah
pâdşâh
پادشاه
Padişah.
padşahi
pâdşâhî
پادشاهى
Padişahlık.
padzehr
padzehr
Panzehir.
padzehr
pâdzehr
پادزهر
Panzehir.


Sözlüğümüzü sürekli geliştiriyoruz.
Yeniliklerden haberdar olmak ister misiniz?