206 bin kelime ile en kapsamlı Osmanlıca bilgi kaynağı


OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

SÖZLÜK İÇİN TIKLAYIN

Aşağıdaki alana
Osmanlıca veya Türkçe kelime giriniz

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip karşılığını bulmak istediğiniz "Türkçe" ya da "Osmanlıca" butonlarına tıklayın.
kadir abdulkadir
abdulkadir
Allah'ın kulu.
abdulkadir-i geylani
abdulkadir-i geylanî
(Bak: Geylânî)
alikadir
âlikadir
Kadri yüce, yüksek kişilik sahibi.
alim-i kadir
alîm-i kadîr
Her şeyi hakkıyla bilen, herşeye gücü yeten, herşeyi yapabilen, sonsuz güç ve kudret sahibi Allah.
cenab-ı kadir-i kayyum
cenâb-ı kadir-i kayyûm
Herşeye gücü yeten, sonsuz güç ve kudret sahibi olan ve herşeyi Kendi varlığıyla ayakta tutan Allah.
cenab-ı kadir-i mutlak
cenâb-ı kadir-i mutlak
Nihayetsiz kuvvet ve kudret sahibi, şeref ve azamet sahibi olan Cenâb-ı Allah.
fail-i kadir
fâil-i kadîr
Her şeye gücü yeten, kudret sahibi olan fâil, Allah.
fatır-ı kadir
fâtır-ı kadîr
Herşeye gücü yeten yaratıcı, Allah.
hakikat-i leyle-i kadir
hakikat-i leyle-i kadir
Kadir Gecesinin gerçek mânâsı, sırrı.
hakim-i kadir
hakîm-i kadîr
Her şeyi hikmetle yapan sonsuz güç ve kudret sahibi Allah.
halık-ı kadim-i kadir
hâlık-ı kadîm-i kadîr
Sonsuz cömertlik ve ikram sahibi olan, varlığının başlangıcı olmayan, her şeyi yaratan Allah.
halık-ı kadir
hâlık-ı kadîr
Bütün varlıkların yaratıcısı olan ve her şeye gücü yeten, sonsuz kudret sahibi Allah.
hitab-ı abdülkadir
hitab-ı abdülkadir
Şeyh Abdülkadir-i Geylânî'nin hitabı.
ism-i kadir
ism-i kadîr
Allah'ın sonsuz güç ve kuvvet sahibi olduğunu bildiren ismi.
ism-i kadir
ism-i kadîr
اِسْمِ قَدِيرْ
Nihâyetsiz kudret sâhibi (Allah)'ın ismi.
kadir
kadir
Bir işi yapmaya gücü yeten. Kudret sâhibi ve herşeye kudreti yeten. (Allah C.C.)
kadir
kadîr
Mukaddir. Muktedir. Kudreti mutlak olan ve her hususa muktedir olan. Nihayetsiz kudret sahibi. (Allah C.C.)
kadir
kadîr
قَدِيرْ
Nihâyetsiz kudret sâhibi (Allah).
kadir
kadîr
Herşeye gücü yeten, herşeyi yapabilen, sonsuz güç ve kudret sahibi Allah.
kadir
kadîr
قدير
Çok kudretli.
kadir
kadîr
قدیر
Çok güçlü.
kadir
kadîr
Güçlü.
kadir
kâdir
Gücü yeten, iktidar sahibi.
kadir
kâdir
قادر
Kudretli, gücü yeten.
kadir
kâdir
Gücü yeten, kudret sâhibi.
  1. Allahü teâlânın sıfatlarından biri; gücü her şeye yeten, hakîkî kudret sâhibi.
  2. Gücü yeten.
kadir
kâdir
قادر
Güçlü.
kadir alayı
kadir alayı
Tar: Kadir gecesi padişahların saraydan çıkıp, civardaki camilerden birinde namaz kılmaları münâsebetiyle yapılan merâsim.
kadir gecesi
kadir gecesi
(Bak: Leyle-i Kadir)
kadirane
kadîrâne
Güç ve iktidar sahibi olarak.
kadirane
kadîrâne
Güçlü olarak.
kadir-aşina
kadir-aşina
Değer ve kadir bilen.
kadirdan
kadirdan
Kadirbilir. Değerbilir.
kadirdan
kadirdân
قدردان
Değerbilir.
kadirdanlık
kadirdanlık
Değerbilirlik.
kadir-danlık
kadir-danlık
Kadirbilirlik. Herkesin mertebesini bilip ona göre muamele yapan. Kadir ve kıymet bilen.
kadir-endaz
kadir-endaz
İyi ok atan ve attığı her oku hedefe isâbet ettiren kimse.
kadiri
kadirî
Abdülkadir-i Geylanî Hazretlerinin yolunda olan, onun tarikatına mensub. olan.
kadiri
kadirî
Abdülkadir Geylanî tarikatından olan.
kadiri
kâdirî
Tasavvufta Abdülkâdir-i Geylânî hazretlerinin yoluna mensup olan kimse.
kadir-i alim
kadîr-i alîm
Herşeyi bilen, sonsuz güç ve kudret sahibi Allah.
kadir-i alim-i mutlak
kadîr-i alîm-i mutlak
Herşeye gücü yeten ve herşeyi bilen, sınırsız kudret ve ilim sahibi Allah.
kadir-i bimisal
kadîr-i bîmisâl
Herşeye gücü yeten, sonsuz güç ve kudret sahibi olan, eşi ve benzeri olmayan Allah.
kadir-i cebbar
kadîr-i cebbâr
İstediğini mutlaka yapan ve sonsuz kudret sahibi olan Allah.
kadir-i ezeli
kadîr-i ezelî
Herşeye gücü yeten, varlığının başlangıcı olmayıp zamanla sınırlı olmayan Allah.
kadir-i ezeli
kadîr-i ezelî
قَد۪يرِ اَزَل۪ي
Başlangıcı olmayan nihâyetsiz kudret sâhibi (Allah).
kadir-i ezeli-i zülcelal
kadîr-i ezelî-i zülcelâl
Varlığının başlangıcı olmayan sonsuz haşmet ve kudret sahibi Allah.
kadir-i hakim
kadîr-i hakîm
Herşeyi hikmetle yaratan sonsuz kudret sahibi Allah.
kadir-i hakim
kadîr-i hakîm
قَد۪يرِ حَك۪يمْ
Nihâyetsiz kudret sâhibi ve her işi hikmetli olan (Allah).
kadir-i kayyum
kadîr-i kayyûm
Sonsuz kudret sahibi olan, herşeyi Kendi varlığıyla ayakta tutan ve dilediği gibi onları idare eden Allah.
kadir-i kerim
kadîr-i kerîm
Sonsuz cömertlik sahibi olan ve kudreti herşeye yeten Allah.
kadir-i külli şey
kadîr-i külli şey
Sınırsız güç ve kudret sahibi olan ve herşeye gücü yeten Allah.
kadir-i layezal
kadîr-i lâyezâl
Hiçbir zaman kaybolup gitmeyecek, sonsuz kudret sahibi Allah.
kadir-i muhtar
kâdir-i muhtâr
Dilediğini yapabilen, bir şeyi yapmaya mecbur olmayan.
kadir-i mutlak
kadir-i mutlak
Mutlak güçlü (Allah).
kadir-i mutlak
kadîr-i mutlak
Kudreti herşeyi kuşatan, sınırsız güç ve kudret sahibi Allah.
kadir-i mutlak
kadîr-i mutlak
قَد۪يرِ مُطْلَقْ
Nihâyetsiz kudret sâhibi (Allah).
kadir-i mutlak
kâdir-i mutlak
Herşeye gücü yeten, sınırsız güç ve kuvvet sahibi Allah.
kadir-i mürid
kadîr-i mürîd
Her şeye gücü yeten ve istediği şeyi yapan Allah.
kadir-i rahim
kadîr-i rahîm
Gücü herşeye yeten, rahmeti herşeyi kuşatan Allah.
kadir-i rahim
kadîr-i rahîm
قَد۪يرِ رَح۪يمْ
Nihâyetsiz kudret ve rahmet sâhibi (Allah).
kadir-i zülcelal
kadîr-i zülcelâl
قَد۪يرِ ذُو الْجَلَالْ
Nihâyetsiz kudret ve haşmet sâhibi (Allah).
kadir-i zülcelal
kadîr-i zülcelâl
Kudreti herşeyi kuşatan ve sonsuz haşmet ve yücelik sahibi Allah.
kadir-i zülcemal
kadîr-i zülcemâl
Kudreti herşeyi kuşatan ve sonsuz rahmet sahibi olan Allah.
kadir-i zülkemal
kadîr-i zülkemâl
Kudreti herşeyi kuşatan, mükemmellik ve kusursuzluk sahibi Allah.
kadiriyet
kadîriyet
Güçlülük.
kadiriyet-i mutlaka
kadîriyet-i mutlaka
Allah'ın gücünün sınırsız olarak her şeyde görünmesi.
kadiriyye
kâdiriyye
Evliyânın büyüklerinden Abdülkâdir-i Geylânî hazretlerinin v.561 (m.1266) tasavvuftaki yolu.
kadir-naşinas
kadir-nâşinas
Kadir, kıymet bilmeyen.
kadirşinas
kadirşinas
Kıymet bilir.
kadirşinas
kadirşinâs
Değerbilir.
kadirşinas
kadirşinâs
قدرشناس
Değerbilir.
kadir-şinas
kadir-şinas
Kıymet ve değerden anlayan. Değerli kimseleri tanıyabilen.
kadirşinaslık
kadirşinaslık
Değerbilirlik.
kadir-u kayyum
kadir-u kayyum
Kadir ve Kayyum (Allah).
kadr (kadir) gecesi
kadr (kadir) gecesi
Daha çok Ramazân-ı şerîf ayı içerisinde bulunduğu bildirilen ve Kur'ân-ı kerîmin indirilmeye başladığı mübârek gece.
kadr (kadir) suresi
kadr (kadir) sûresi
Kur'ân-ı kerîmin doksan yedinci sûresi.
kitab-ı abdülkadir
kitab-ı abdülkadir
Şeyh Abdülkadir-i Geylânî'nin kitabı.
lafz-ı kadir
lâfz-ı kadîr
Kadîr kelimesi.
leyle-i kadir
leyle-i kadir
لَيْلَۀِ قَدِرْ
Kadir Gecesi.
leyle-i kadir
leyle-i kadîr
Kadir gecesi.
leyle-i zu-kadir
leyle-i zû-kadîr
Kadir sahibi gece, kadir gecesi.
makadir
makadir
(Ka, uzun okunur) Kuvvetler. Kudretler.
makadir
makadir
  1. Mikdarlar. Kısımlar. Ölçüler.
  2. Muayyen ve mâlum olan kısımlar.
mekadir
mekadir
(Bak: Makadir)
mekadir
mekadir
Miktarlar, ölçüler.
mekadir
mekâdir
Miktarlar.
melik-i kadir
melik-i kadîr
Sonsuz güç ve kudret sahibi ve herşeyin sahibi olan Allah.
muhtelif kadirler
muhtelif kadirler
Çeşitli, farklı yörüngeler, mesafeler.
mutasarrıf-ı kadir
mutasarrıf-ı kadîr
Herşeyde istediği gibi tasarruf eden ve herşeye gücü yeten Allah.
sani-i kadir
sâni-i kadîr
Herşeye gücü yeten ve herşeyi san'atla yaratan Allah.
sani-i kadir-i zülcelal
sâni-i kadîr-i zülcelâl
Sonsuz haşmet ve azamet sahibi, herşeye gücü yeten, herşeyi sanatla yaratan Allah.
sure-i kadir
sûre-i kadir
Kur'ân-ı Kerimin 97. Sûresi olan Kadîr Sûresi.
tekadir
tekadir
  1. (Tekili: Takdir) Mukadderât. Alınyazıları.
  2. İhtimâller.
vahid-i kadir
vâhid-i kadîr
Herşeye gücü yeten, sonsuz güç ve kudret sahibi olan, ve birliği herşeyi kaplayan Allah.
zamanın abdülkadiri
zamanın abdülkadiri
Yaşadığı dönemin Abdülkadir-i Geylânîsi olan.
zat-ı kadir
zât-ı kadîr
Herşeye gücü yeten, sonsuz güç ve kudret sahibi Allah.
zat-ı kadir-i alim
zât-ı kadîr-i alîm
Herşeyi hakkıyla bilen ve sonsuz güç ve kudret sahibi Zât, Allah.
zat-ı kadir-i hakim
zât-ı kadîr-i hakîm
Sonsuz güç ve kudret sahibi ve herşeyi hikmetle yapan Zât, Allah.
zat-ı kadir-i zülcelal
zât-ı kadîr-i zülcelâl
Kudreti herşeyi kuşatan ve sonsuz haşmet ve yücelik sahibi olan zât.


Sözlüğümüzü sürekli geliştiriyoruz.
Yeniliklerden haberdar olmak ister misiniz?