206 bin kelime ile en kapsamlı Osmanlıca bilgi kaynağı


OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

SÖZLÜK İÇİN TIKLAYIN

Aşağıdaki alana
Osmanlıca veya Türkçe kelime giriniz

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip karşılığını bulmak istediğiniz "Türkçe" ya da "Osmanlıca" butonlarına tıklayın.
arsi anarşi
anarşi
yun. Başıboşluk. Din ve nizam tanımamak. Din ve nizam düşmanlığı. Birden başıboş kalmak. Başta hükümet olmamak. Hükümetinin otoritesi kalmamış olan bir milletin durumu.
anarşi
anarşi
Kargaşa, kanun ve kural tanımama.
anarşi
anarşi
اٰنَارْش۪ي
Başıboşluk, kargaşa.
anarşi
anarşi
Karışıklık, kargaşalık, düzensizlik.
anarşilik
anarşilik
Karışıklık, kanunsuzluk.
anarşilik
anarşilik
Hiçbir kayıt ve kural tanımama, kargaşa çıkarma.
anarşist
anarşist
Hiçbir kayıt ve kural tanımayan, kanun ve düzen karşıtı.
anarşist
anarşist
Anarşi taraftarı. Anarşi ve karışıklık çıkaran.
anarşist
anarşist
Düzen tanımaz, yıkıcı, isyancı, bozguncu.
anarşistlik
anarşistlik
Kural tanımama, her türlü düzen ve otoriteye karşı çıkma.
anarşizm
anarşizm
Anarşiyi istiyen tahribci bir nazariye. Anarşistlik. İnsanın insan tarafından idaresi esasına dayanan her türlü devlet, hukuk düzenlerinin adaletsiz, haksız ve zulüm olduğunu iddia eden ve devletsiz, kanunsuz, her insanın kendi başına buyruk yaşıyacağı bir düzensizlik istiyenlerin görüşü.
arşi
arşî
Arşa dair, mantıkta bir delil.
arşi
arşî
Arştan gelen; Cenab-ı Allah'ın büyüklük ve yüceliğinin tecelli ettiği yerden gelen.
arşi ve süllemi
arşî ve süllemî
Devir ve teselsülü inkâr maksadıyla yukarıya doğru gittikçe daralan ve tek bir yaratıcının varlığına dayanan mantıkî delil.
arşidük
arşidük
Avusturya ve Macaristan İmparatorluk hanedanı prenslerine verilen ünvandır ve "Büyük Düka" demektir. Türkçe'de Arşuduka da denmiştir.
arşiv
arşiv
  1. Eski ve tarihçe kıymetli olan resmi kayıt ve kâğıtların saklandığı yer.
  2. Bir mevzu hakkında toplanmış muhtelif vesikaların hepsi.
arşiv
arşiv
Kıymetli belgelerin saklandığı yer.
arşiyan
arşiyân
Arş'ın etrafında tesbih ederek dolaşan melekler.
delil-i arşi ve süllemi
delil-i arşî ve süllemî
Eski mantıkta Vahdaniyyet-i İlâhiyyeyi ve teselsülün muhaliyyetini isbat bahislerinde geçen delillerdendir.
hakikat-i arşiye
hakikat-i arşiye
Arşa ait olan hakikat (Allah'tan gelen doğru gerçek).
hiyerarşi
hiyerarşi
  1. Mevkilerin, salâhiyeterin ve rütbelerin önem sırası.
  2. Sıra gözetilerek yapılan herhangi bir tasnif.
  3. Huk: Aynı teşkilâta bağlı kişiler arasında yukarıdan aşağıya bir kontrol imkânı veren ve bu suretle astı üste bağlayan alâka.
karşinas
kârşinas
İşten anlar, iş bilir.
karşinas
kârşinâs
كارشناس
Uzman, işten anlayan.
mertebe-i arşi
mertebe-i arşî
Arşa uzanan yücelik mertebesi.
monarşi
monarşi
Hâkimiyetin kaynağı birtek şahısta (Kral, padişah, han v.s.) olduğu kabul edilen devlet şeklidir. Bu şahsın, yani devlet başkanının yanında bir meclis (parlamento) olursa; meşruti monarşi; olmazsa; mutlak monarşi ismini alır. Ayrıca devlet başkanının iş başına gelmesi şekline göre, irsi veya seçimli monarşi adlı çeşitleri de vardır.Monarşi, istibdat demek değildir. 1877 yılına kadar Osmanlı Devletinde bir parlamento yoktu. Fakat kanunlar âdil bir şekilde tatbik ediliyordu. Bu tarihte mutlak monarşi sona ermiş, meşruti monarşi devri başlamıştır. Asırlardır İngiltere de, meşruti monarşi devlet şekline sâhiptir. Monarşi, bir devlet şekli olduğu için, hükümet şeklinden ayrıdır. Yâni monarşik bir devlette, hükümetin kurulması ve vazife görmesi hukuk ve adâlete uygun olabilir. Eğer meşruti monarşi ise, hükümetin teşkili ve faaliyeti, parlamenter demokrasi esaslarına uygun olarak tanzim edilebilir ve yürütülebilir.
oligarşi
oligarşi
Yun. Siyasi iktidarın, bir zümreden olan kişilerin elinde bulunması.


Sözlüğümüzü sürekli geliştiriyoruz.
Yeniliklerden haberdar olmak ister misiniz?