206 bin kelime ile en kapsamlı Osmanlıca bilgi kaynağı


OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

SÖZLÜK İÇİN TIKLAYIN

Aşağıdaki alana
Osmanlıca veya Türkçe kelime giriniz

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip karşılığını bulmak istediğiniz "Türkçe" ya da "Osmanlıca" butonlarına tıklayın.
amele amele
amele
İşçiler.
amele
amele
 1. (Tekili: Âmil) Âmiller. Amel edenler.
 2. Irgat, işçi.
amele
amele
İşçi, ırgat.
amele
amele
عمله
İşçi.
amelehu
amelehu
"Tarafından yapıldı." mânâsına gelir ve bir sanat eserinde san'atkârın imzasından önce yazılır.
amele-i mümessil
amele-i mümessil
Temsilci işçi.
amele-i mümessil
amele-i mümessil
عَمَلۀِ مُمَثِّلْ
Temsilci işçi (melek).
amelen
amelen
İş ve emek bakımından, çalışma olarak.
amelen
amelen
Bilfiil, işleyerek, fiilen, çalışarak.
amelen
amelen
عملا
Bilfiil, işleyerek.
amelen
amelen
Amelce, işçe.
bed muamele
bed muamele
Kötü uygulama.
bürudet-i muamele
bürudet-i muamele
Yapılan muamelenin soğukluğu.
gaibane muamele
gaibâne muamele
Yüz yüze olmadan, üçüncü şahıs olarak anmak.
hamele
hamele
Taşıyanlar, yüklenenler.
hamele
hamele
Taşıyanlar, yüklenenler, kaldıranlar.
hamele
hamele
Taşıyıcı.
hamele
hamele
حَمَلَه
Taşıyıcılar.
hamele-i arş
hamele-i arş
حَمَلَۀِ عَرْشْ
Arşı taşıyan melâikeler.
hamele-i arş
hamele-i arş
Arşı taşımakla görevli dört büyük melek.
hamele-i arş
hamele-i arş
Arş'ın taşıyıcıları; dört büyük melek.
hamele-i arş
hamele-i arş
İsrâfil, Cebrâil, Mikâil, Azrâil (A.S.)lar.
hamele-i arş ve semavat
hamele-i arş ve semâvat
Arş'ın ve göklerin taşıyıcısı olan melekler.
hamele-i arş ve yer ve gök
hamele-i arş ve yer ve gök
Arş'ın, yerin ve göğün taşıyıcısı.
hamele-i hüccet
hamele-i hüccet
Günah ve sevabları yazan melekler.
hamele-i kur'an
hamele-i kur'an
Hâfızlar. Kur'anı ezbere okuyup ilmi ile amel eden mes'ud kimseler.
hamele-i kur'an
hamele-i kur'ân
Kur'ân davasını omuzlayan, onu sonraki nesillere ulaştıran.
hamele-i mümtesil
hamele-i mümtesil
Aldığı emri yüklenip yerine getiren taşıyıcılar.
hamele-i mümtesil
hamele-i mümtesil
Aldığı emri imtisal edip yüklenen, mes'uliyeti üzerine alan.
hüsn-ü muamele
hüsn-ü muamele
(Hüsn-i muâmele) İyi muâmele. Güzel hatt-ı hareket.
keyfi muamele
keyfî muamele
Kendi istek ve hislerine göre davranma.
keyfiyet-i muamele
keyfiyet-i muamele
Davranış ve tavırların niceliği, temel özelliği.
mamelek
mamelek
 1. Elinde bulunan şeyler, sâhib olduğu şeyler. Nesi var ise, hepsi.
 2. Huk: Bir şahsın alacak ve borçlarının hepsi.
mamelek
mâmelek
Sahip olunan herşey.
mamelek
mâmelek
ماملك
Sahip olunan.
mamelek
mâmelek
Olanca malı.
muamele
muamele
Davranış.
muamele
muamele
 1. Davranma, davranış.
 2. Yol, iz.
 3. Dairede yapılan kayıt vesaire.
 4. Alışveriş, sarraflık, para işleri.
muamele
muamele
معامله
Davranış.
muamele
muamele
 1. (Çoğulu: Muâmelât) Hatt-ı hareket. Davranma, davranış. Birbiri ile iş görme, amel etme. Alış veriş.
 2. Resmi dairelerde yapılan herhangi bir iş.
muamele
muamele
Davranış, işlem.
muamele
muamele
معامله
 1. İşlem.
 2. Davranış.
muamele
muâmele
مُعَامَلَه
Davranış.
muamele-i halisane
muamele-i hâlisane
Hâlis, samimi bir muamele, içtenlikle davranma.
muamele-i imani
muamele-i imanî
İmânı temel alarak yapılan uygulama.
muamele-i keyfiye
muâmele-i keyfiye
Keyfî hareket, keyfî işlem.
muamele-i kimyeviye
muamele-i kimyeviye
Kimyasal işlem.
muamele-i mühimme
muamele-i mühimme
Önemli davranış.
muamele-i şer'iye
muamele-i şer'iye
Dinle ilgili davranış.
muamele-i ubudiyet
muamele-i ubûdiyet
Kulluğa ait davranışlar.
muamele-i zevciye
muamele-i zevciye
Karı koca ilişkisi.
mücamele
mücamele
(Bak: MÜCAMELET)
mücamelet
mücamelet
Karşılıklı olarak iyi muamelede bulunma. Güzel ve hoş geçinme.
müdamele
müdamele
İdare etme, yüzü gülme.
müzamele
müzamele
Beraberlik, muâdele.
suret-i muamele
suret-i muamele
Davranış şekli, görüntüsü.
tamele
tamele
Havuzun dibinde kalan balçık ve tortu.
tarz-ı muamele
tarz-ı muamele
Davranış biçimi.
usulü'd-din allameleri
usûlü'd-din allâmeleri
Kelâm âlimleri, mütekellimler; Allah'ın zât ve sıfatlarından, peygamberlik, âhiret ve inançla ilgili diğer meselelerden İslâmî esaslar dâiresinde bahseden âlimler.


Sözlüğümüzü sürekli geliştiriyoruz.
Yeniliklerden haberdar olmak ister misiniz?