206 bin kelime ile en kapsamlı Osmanlıca bilgi kaynağı


OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

SÖZLÜK İÇİN TIKLAYIN

Aşağıdaki alana
Osmanlıca veya Türkçe kelime giriniz

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip karşılığını bulmak istediğiniz "Türkçe" ya da "Osmanlıca" butonlarına tıklayın.
fena alem-i fena
âlem-i fenâ
Gelip geçici olan dünya âlemi.
alem-i fena
âlem-i fenâ
عَالَمِ فَناَ
Geçici alem.
came-i fena
came-i fena
Kefen.
dar-ı fena
dâr-ı fenâ
Dünya. Bu dünya.
dar-ı fena
dâr-ı fenâ
دار فنا
Dünya.
dar-ül-fena
dâr-ül-fenâ
Geçici âlem, dünyâ.
fena
fena
 1. Yok olma, yokluk. "Beka"nın zıddı. (Tasavvufta maddî varlıktan sıyrılıp hakka ulaşma).
 2. İyi olmayan, kötü.
fena
fena
 1. (Beka'nın zıddı) Yokluk. Yok olma.
 2. Geçici dünya.
 3. Geçip gitme.
 4. Tas: Kendi varlığından geçmek.
 5. Kötü.
 6. Devamlı olmayan.
 7. Çok kocamış olmak.
fena
fenâ
Tasavvuf ilminde bir terim. Kendini yok görmek. Mâsivâyı, Allahü teâlâdan başka her şeyi unutmak, mahlûkların (yaratılmışların) sevgi ve düşüncesini gönülden çıkarmak. Allahü teâlâyı çok zikir (anma) netîcesinde meydana gelen kendini unutma hâli.
fena
fenâ
فَنَا
Yok olma.
fena
fenâ
Geçicilik, ölümlülük.
fena
fenâ
Yokluk, geçicilik, kötü.
fena
fenâ
فنا
 1. Yokluk.
 2. Kötü.
fena fi'l-ihvan
fenâ fi'l-ihvân
Bütün varlığını kardeşlerinin mânevî şahsiyetinde yok etme.
fena fil'ihvan
fenâ fil'ihvân
فَنَا فِي الْاِخْوَانْ
Her hâlinde kardeşleriyle yetinme, onlarda fânî olma.
fena fil'ihvan
fena fil'ihvan
Kardeşinde fena olma, yok olma.
fena fillah
fenâ fillah
Kalbin yalnız Allahü teâlâyı sevmesi, O'nun beğendiği şeylerde fâni olmak yâni O'nun sevdiklerini sevmek O'nun sevdiklerini kendi için sevgili bilmek.
fena fillah
fenâ fillâh
فَنَا فِي اللَّهْ
Herşeyi Allah'tan bilme, kendi arzularını terk edip Allah'da fânî olma.
fena fillah
fenâ fillâh
Allah'ta fâni olmak, bütün benliğini Allah'a verme ve sadece Onu düşünme.
fena fillah makamı
fenâ fillâh makamı
Allah'ın varlığında tamamen yok olma makamı, Onun varlığına dalıp kendinden tamamen vazgeçme makamı.
fena fi'l-maksat
fena fi'l-maksat
Maksadında fâni olma; bütün kalbiyle maksadına yönelme.
fena fi'r-resul
fenâ fi'r-resul
Bütün varlığını Hz. Muhammed'in (a.s.m.) mânevî şahsiyetinde yok etme.
fena fi'ş-şeyh
fenâ fi'ş-şeyh
Bütün varlığını şeyhinin mânevî şahsiyetinde yok etme.
fena fiş-şeyh
fenâ fiş-şeyh
Tasavvuf ilminde talebenin velî olan hocasının arzû ve isteklerine tâbi olması, irâdesini isteğini onun eline bırakması. Ölü yıkayıcının elindeki meyyit (ölü) gibi olması. Ona hiç bir işinde muhâlefet etmemesi.
fena hayal
fena hayal
Kötü hayal.
fena tabiatlı
fena tabiatlı
Kötü özellikleri bulunan, mizac ve karakteri kötü olan.
fena-ender
fenâ-ender
Fena içinde.
fenafilihvan
fenafilihvan
(Fenâ fi-l-ihvân) Tefâni. Yani; kardeşlerin birbirinde fâni olması; kendi hissiyat-ı nefsaniyesini unutup, kardeşlerinin meziyyât ve hissiyâtı ile fikren yaşaması. Samimi ihlâs üzerine müesses en yakın dostluk, en fedakâr ve en civanmert kardeşlik.
fenafilihvan
fenâfilihvan
Kardeşlerin varlığında erime.
fenafillah
fenafillah
(Fenâ fillâh) Tas: Abdin zât ve sıfâtının, Hakk'ın zât ve sıfâtında fâni olması. Başka bir ifade ile: Dünya alâkalarını külliyen kat' ve ehadiyet dergâhına tam bir teveccühle istiğrak haletidir. Sofi, bu maksada erebilmek için her şeyi terk eder.
fenafillah
fenâfillâh
Allah'a, Onda fâni olacak seviyede bağlanma.
fenafillah
fenâfillâh
فَنَا فِي اللّْٰهْ
Kendinde olan herşeyi Allah'tan bilme, O'nda fânî olma.
fenafillah
fenâfillâh
Dünyayı kalben terkedip tamamen Allaha yönelmek.
fenafirresul
fenafirresul
(Fenâ fir-resul) Tas: Bütün varlığını Hazret-i Peygamber'in (A.S.M.) manevî şahsiyetinde yok etmek mânasına gelir. Hassaten, sünnî olan tarikat mensubuna göre Hz. Peygamber'in (A.S.M.) rivayet yolu ile nakledilen hadisleri ile beraber hareketlerini benimsemek ve O'na en küçük mes'elede aykırı harekette bulunmamak asıldır.
fenafirresul
fenâfirresûl
Resûlullaha (a.s.m.), onda fâni olacak seviyede bağlanma.
fenafirresul
fenâfirresûl
Kendi isteklerini terkedip peygamberde fani olmak.
fenafişşeyh
fenafişşeyh
(Fenâ fiş-şeyh) Tas: Bütün maneviyatını şeyhin manevî şahsiyetinden, feyzinden almak manasına gelen bir tabirdir.
fenafişşeyh
fenâfişşeyh
Tarikatlerde müridin şeyhine, onda fâni olacak şekilde bağlanması.
fenafişşeyh
fenâfişşeyh
Şeyhinde fani olmak.
fenagah
fenagâh
Fânilik yeri olan bu dünya.
fena-i dünya
fenâ-i dünya
Dünyanın gelip geçiciliği.
fena-i etemm
fenâ-i etemm
Tam fenâ. Evliyâlık makamlarının sonu, velînin ben diyecek yer bulamamasıdır.
fena-i irade
fenâ-i irâde
İrâde ve isteklerin yok olması.
fena-i kalb
fenâ-i kalb
Mahlûkların (yaratılmışların) varlığını, sevgisini kalbden çıkarmak. Kalbin Allahü teâlâdan başka hiç bir şeyi bilmemesi ve sevmemesi, unutması.
fena-i mutlak
fena-i mutlak
Sonsuz yok oluş.
fena-i nefs
fenâ-i nefs
Nefsi eritmek, ona galip gelmek.
fena-i nefs
fenâ-i nefs
İnsanın kendine ve başkalarına bağlılığının kalmaması. Benliği unutup, bırakması. Yâni Allahü teâlâdan başka hiç bir şeyi bilmemesi ve sevmemesi.
fenalık
fenalık
Kötülük.
fenapezir
fenapezîr
Fena bulan, yok olan. Fenayâb da aynı mânada kullanılır.
fenapezir
fenâpezîr
فناپذیر
Yok olucu, fani.
fenasız
fenasız
Geçici olmaksızın, devamlı.
fenat
fenat
 1. (Çoğulu: Fenevât) Tilki üzümü.
 2. Vahşi sığır.
fena-yı dünya
fena-yı dünya
فَنَايِ دُنْيَا
Dünyanın faniliği.
fena-yı dünya
fenâ-yı dünya
Dünyanın geçiciliği.
fena-yı dünyevi
fenâ-yı dünyevî
فَنَا
Dünyadaki yok olma.
fena-yı mutlak
fenâ-yı mutlak
Kendinden tamamiyle geçme.
maruz-u fena
mâruz-u fenâ
Yok olmaya mâruz olan.
mutlak fena
mutlak fenâ
Allahü teâlâdan başka her şeyin kalbden çıkıp, isimlerinin bile unutulması.
şaibe-i zeval ve fena
şaibe-i zevâl ve fenâ
Yok olup gitme ve gelip geçicilik kuşkusu.
tam fena
tam fenâ
Allahü teâlâdan başka her şeyi unutma, mutlak fenâ.
tarifename
tarifename
Tanıtma yazısı.
tarifename
târifename
Bir şeyin bütün özelliklerini tanıtan yazı.


Sözlüğümüzü sürekli geliştiriyoruz.
Yeniliklerden haberdar olmak ister misiniz?