206 bin kelime ile en kapsamlı Osmanlıca bilgi kaynağı


OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

SÖZLÜK İÇİN TIKLAYIN

Aşağıdaki alana
Osmanlıca veya Türkçe kelime giriniz

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip karşılığını bulmak istediğiniz "Türkçe" ya da "Osmanlıca" butonlarına tıklayın.
sehr fatih şehri
fâtih şehri
Fatih'in fethettiği şehir; İstanbul.
hatt-ı şehriyari
hatt-ı şehriyarî
Tar: Padişahın yazısı manâsına gelen bir kelimedir. Eskiden padişahlar "hatt-ı hümayun" "hatt-ı şerif" adı verilen emirleri kendi el yazılarıyla yazdıkları gibi, başkalarına yazdırdıklarının başına da imzalarını koyarlardı. İşte bu türlü vesikalardaki padişahların el yazılarına "hatt-ı şehriyarî" denilirdi.
hayat-ı şehriye
hayat-ı şehriye
Şehir hayatı.
hemşehri
hemşehri
Aynı şehirden. Aynı memleketli olan.
hemşehri
hemşehri
Aynı şehirli olan.
hemşehri
hemşehri
Aynı şehirden.
hemşehri
hemşehrî
هم شهری
 1. Hemşeri.
 2. Yurttaş.
hüceyrat şehri
hüceyrat şehri
Küçük hücreciklerden meydana gelen şehir.
icmal-i şehri
icmal-i şehrî
Aylık gelir ve giderleri, yahut yalnız giderleri toplu ve kısaltılmış olarak gösteren cetveller.
nahr-üş şehr
nahr-üş şehr
Ayın evveli.
şehr
şehr
شهر
Ay.
şehr
şehr
شهر
Kent, şehir.
şehr
şehr
Ay, şehir, kent.
şehr
şehr
Ay. 30 günlük süre.
şehr
şehr
 1. Ay. 30 günlük zaman.
 2. Bir şeyi izhar etmek. Teşhir etmek.
şehr
şehr
Cemâati, en büyük câmiye sığmayan yer veyâ İslâmiyet'in emrini yapabilecek güçte müslüman vâli ve hâkimi bulunan yer.
şehrah
şehrâh
Cadde, ana yol; şaşırılması mümkün olmayan doğru ve açık yol.
şehraşub
şehrâşûb
شهر آشوب
Şehir karıştıran.
şehr-aşub
şehr-aşub
Şehri karıştıran, kargaşalık yapan.
şehrayin
şehrayin
Şenlik.
şehrayin
şehrâyin
Şenlenmiş şehir, şenlik.
şehrayin-i rahman
şehrâyin-i rahmân
Cenâb-ı Hakkın sonsuz rahmetiyle bir şenlik haline getirdiği yeryüzü.
şehreka
şehreka
(Çoğulu: Şühruk-Şührûk-Şührîk) Çıkrık.
şehremaneti
şehremâneti
 1. Belediye.
 2. Belediye başkanlığı.
şehremini
şehremini
Belediye başkanı.
şehri
şehri
 1. Şehirli.
 2. İstanbul'lu, İstanbul'da doğup büyüme.
 3. Mc: Kibar, ince.
şehri
şehrî
Aylık.
şehri
şehrî
شهری
Şehirli, kentli.
şehri
şehrî
Ay ile ilgili, aylık.
şehr-i ayin
şehr-i âyin
(Şehrâyin) Şenlik. Büyük hâkimiyet ve kuvvete ait sürur, sevinç, donanma. (İslâmda ilk şehr-i âyin Hz. Peygamber Efendimiz hicret sureti ile Medine'ye vâsıl olunca yapıldı.)
şehr-i bi-lezaiz
şehr-i bî-lezâiz
Zevksiz ve lezzetsiz şehir.
şehr-i muhteşem
şehr-i muhteşem
Görkemli, ihtişamlı şehir.
şehr-i mübarek
şehr-i mübarek
Mübarek, bereketli ay.
şehr-i pür-emvat
şehr-i pür-emvât
Ölülerle dolu şehir.
şehr-i rahmani
şehr-i rahmânî
Rahmet ve merhameti sınırsız olan Allah'ın şehri; kâinat.
şehr-i rahmet ve mağfiret
şehr-i rahmet ve mağfiret
Rahmet ve bağışlama ayı; Ramazan ayı.
şehr-i ramazan
şehr-i ramazan
Ramazan ayı.
şehr-i ramazan
şehr-i ramazan
Ramazan ayı. Oruç ayı.
şehr-i savm
şehr-i savm
Oruç ayı olan mübarek Ramazan.
şehr-i sıyam
şehr-i sıyam
Oruç ayı, Ramazan.
şehr-i vahid
şehr-i vahid
Tek bir şehir.
şehristan
şehristan
Büyük şehir.
şehristan
şehristan
شهرستان
Kent, büyük şehir.
şehristan
şehristân
Memleket.
şehristan-ı ebedü'l-abad
şehristan-ı ebedü'l-âbâd
Sonsuz olarak yaşanacak olan ülke; Cennet.
şehristan-ı istikbal
şehristân-ı istikbâl
Geleceğin büyük şehri, istikbal memleketi.
şehriyar
şehriyar
Hükümdar, kral.
şehriyar
şehriyar
 1. Hükümdar, padişah.
 2. En iktidarlı.
şehriyar
şehriyâr
Hükümdar, padişah.
şehriyar-ı şehriyar
şehriyâr-ı şehriyâr
Sultânlar sultânı.
şehriyye
şehriyye
Çok yaşamış pir. Çok yaşlı, ihtiyar.
şehrud
şehrud
Büyük ırmak. Nehir.
şehr-ül haram
şehr-ül haram
Haram ayları.
şehrü'l-haram
şehrü'l-haram
Kan dökmek ve savaş yapmak haram olan ay: Muharrem, Recep, Şaban, Ramazan ayları.
şehryar
şehryâr
شهریار
Hükümdar, şah.
şehryari
şehryârî
شهریاری
Hükümdarlık, şahlık.


Sözlüğümüzü sürekli geliştiriyoruz.
Yeniliklerden haberdar olmak ister misiniz?